Vergunning nodig voor veranda?

houten-veranda-glas-1

Een houten veranda is zowel bij nieuwbouw als renovatie vaak een zichtbare uitbreiding van een woning. Voor grote projecten is in regel een stedenbouwkundige vergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding. Voor de aanbouw van houten bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een houten carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of  een kleine gelijkvloerse uitbreiding wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor aangebouwde bijgebouwen die:

  1. niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond;
  2. de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen;
  3. in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelgrens blijven;
  4. in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelgrens blijven;
  5. tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Voor meer informatie:
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werkenaanenronddewoning/Uitbreiden